מוקצה

שבת 109 - מוקצה 19 - טלטול מת

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 108 - מוקצה 18 - טלטול מוקצה מהצד 2

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 107 - מוקצה 17 - טלטול מוקצה מהצד 1

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 106 - מוקצה 16 - עשיית מוקצה בידיים 3

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 105 - מוקצה 15 - עשיית מוקצה בידיים 2

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 104 - מוקצה 14 - עשיית מוקצה בידיים 1

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 103 - מוקצה 13 -

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 102- מוקצה 12 - מוקצה מחמת איסור ומוקצה מחמת מיאוס

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 101 - מוקצה 11 - בעלי חיים ומזונם

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 100 - מוקצה 10 - מוקצה מחמת גופו 3

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 99 - מוקצה 9 - מוקצה מחמת גופו 2

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 98 - מוקצה 8 - מוקצה מחמת גופו

הרב צבי הרץ שליט"א

שבת 97 - מוקצה 7 - שברי כלים 2

הרב צבי הרץ שליט"א

שבת 96 - מוקצה 6 - שברי כלים

הרב צבי הרץ שליט"א

שבת 95 - מוקצה 5 - מוקצה מחמת חיסרון כיס

הרב צבי הרץ שליט"א

שבת 94 מוקצה 4 - כלי שמלאכתו לאיסור 2

הרב צבי הרץ שליט"א

    עמוד מתוך 2    >>
סך הכל: 19 תכנים