שבת 95 - מוקצה 5 - מוקצה מחמת חיסרון כיס

הרב צבי הרץ שליט"א