גוי בשבת

שבת 122- הנאה ממלאכת גוי 5

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 121 - הנאה ממלאכת גוי 4

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 120 - הנאה ממלאכת גוי 3

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 119 - הנאה ממלאכת גוי 2

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 118 - הנאה ממלאכת גוי

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 117 - אמירה לגויים - היתרים 4

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 116 - אמירה לגויים - היתרים 3 - הרב צבי הרץ

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 115 - אמירה לגויים - היתרים 2

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 114 - אמירה לגויים - היתרים

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 113 - אמירה לגוי היתרים

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 112 - אמירה לגוי

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 111 - אמירה לגוי

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

שבת 110 - שימוש בגוי בשבת

הרב צבי הרץ שליט"א

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל


סך הכל: 13 תכנים