שבת 120 - הנאה ממלאכת גוי 3

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א