שבת 110 - שימוש בגוי בשבת

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א