שבת 118 - הנאה ממלאכת גוי

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א