שבת 111 - אמירה לגוי

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א