שבת 119 - הנאה ממלאכת גוי 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א