שבת 114 - אמירה לגויים - היתרים

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א