שבת 122- הנאה ממלאכת גוי 5

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א