שבת 121 - הנאה ממלאכת גוי 4

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א