שבת 113 - אמירה לגוי היתרים

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א