שבת 117 - אמירה לגויים - היתרים 4

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א