שבת 115 - אמירה לגויים - היתרים 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א