שבת 107 - מוקצה 17 - טלטול מוקצה מהצד 1

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א