שבת 106 - מוקצה 16 - עשיית מוקצה בידיים 3

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א