שבת 104 - מוקצה 14 - עשיית מוקצה בידיים 1

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א