שבת 102- מוקצה 12 - מוקצה מחמת איסור ומוקצה מחמת מיאוס

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א