שבת 97 - מוקצה 7 - שברי כלים 2

הרב צבי הרץ שליט"א