שבת 103 - מוקצה 13 -

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א