שבת 108 - מוקצה 18 - טלטול מוקצה מהצד 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א