שבת 94 מוקצה 4 - כלי שמלאכתו לאיסור 2

הרב צבי הרץ שליט"א