שבת 105 - מוקצה 15 - עשיית מוקצה בידיים 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א