שבת 109 - מוקצה 19 - טלטול מת

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א