שבת 101 - מוקצה 11 - בעלי חיים ומזונם

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א