שבת 100 - מוקצה 10 - מוקצה מחמת גופו 3

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א