שבת 98 - מוקצה 8 - מוקצה מחמת גופו

הרב צבי הרץ שליט"א