שבת 99 - מוקצה 9 - מוקצה מחמת גופו 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א