איסור והיתר 33 - תערובת שאחד פירש ואבד

הרב צבי הרץ שליט"א