איסור והיתר 26 - חתיכה שבלעה איסור ונפלה לתערובת

הרב צבי הרץ שליט"א