שיעור מיוחד לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

ילדי ישראל בליל הסדר - הרב יצחק זאגא