שבת 137 - יציאת שבת 1

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א