אזכרה שנה לרבקה שפר ז"ל 4 - סיום מסכת דניאל שפר הי"ו