שבת 133 - דף 64 - חולה שאין בו סכנה 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א