שבת 132 - דף 64 - חולה שאין בו סכנה 1

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א