שבת 129 - יולדת בשבת 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א