שבת 128 - יולדת בשבת

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א