שבת 127 - חולה שיש בו סכנה ומכה של חלל 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א