שבת 124 - רפואה בשבת - חולה שיש בו סכנה 2

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א