שבת 123 - רפואה בשבת - חולה שיש בו סכנה 1

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א