נדה 1 - דף 1 – סימן קפג - הגדרת דם נדה וזבה - הגדרת דם אוסר

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א