אמונה 4 - זכירת ושיכחת התורה

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א