ברכות 25 - סימן ריב - עיקר וטפל

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א