ברכות 24 - סימן ריא 2 - דיני קדימה בברכות

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א