ברכות 20 - סימן רח 1 – ברכת מעין שלוש

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א