ברכות 21 - סימן רח 2 – ברכת מזונות ועל המחיה

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א