ברכות 22 - סימן רי – אכילה פחות משיעור ודין טועם

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל