ברכות 23 - סימן ריא 1- דיני קדימה בברכות

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א