ברכות 18 - סימן רד – ברכת שהכל

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א