ברכות 17 - סימן רג – ברכת פירות הארץ

השיעור לעילוי נשמת רבקה שפר ז"ל

הרב צבי הרץ שליט"א